Tidligere denne uken ble IPSOS SoMe-Tracker for fjerde kvartal i 2017 lansert. Det er alltid interessant å følge med på denne utgivelsen for å se hvordan tilstanden er på sosiale medier og hvordan bruken forandrer seg.  For det skjer stadig noe i jungelen av sosiale medier. Noen vokser og andre synker. Enkelte er overrepresentert av kvinner og andre er overrepresentert av menn. Kan du gjette deg til hvilke?

IPSOS SoMe-Tracker tar for seg et utvalg av personer over 18 år med bruker profiler fordelt på de største sosiale mediene i Norge. Gjennom året utfører IPSOS rundt 6000 intervjuer som gir en jevn fordeling i befolkningen.

Interessante funn i IPSOS SoMe-Tracker Q4 17

  • ”Alle” har fremdeles Facebook, som IPSOS sier så fint. De fortsetter å øke og 93 % av alle mellom 18-29 år har en bruker.
  • Hele 6 av 10 bruker Facebook til å følge tradisjonelle medier.
  • SnapChat fortsetter å vokse. Spesielt i aldersgruppen over 60 +. Der 33% har en bruker. Kvinner er overrepresentert og 8 % følger influencere.
  • Instagram vokser kraftig og er kun slått av Pintrest i vekst fra Q3 til Q4. De har lojale brukere og også her er kvinner overrepresentert. Det er en kanal mange bruker mens de ser på TV. Faktisk sier 43 % av utvalget at de gjør akkurat det. Er det informasjon vi kan bruke til spennende markedsførings muligheter?
  • LinkedIn har en beskjeden økning i antall brukere og sjekkes sjeldnere enn andre sosiale medier. 40 % sier de sjekker LinkedIn ukentlig og 50 % sjekker det månedlig. Kanal er tydelig overrepresentert av menn.
  • Antall brukere på Twitter faller betydelig. Det er personer under 40 år som bruker Twitter. Veldig få over 60 år er tilstede her, og 33 % av de med bruker sjekker det daglig.
  • Pintrest vokser raskest, men har også det laveste bruker antallet. Det er tydelig overrepresentert av kvinner. Bruken av Printrest har vært varierende gjennom 2017 og går opp og ned. De fleste på Pintrest har også SnapChat og Instagram.
  • YouTube fortsetter å vokse i antall brukere og er større en Facebook når man ser på brukere. Ser vi på profiler er tallet noe helt annet.

Hva vil skje med Twitter?

Et av de store spørsmålene i 2018 er ”Vil Twitter dø ut?”. Du vil få mange forskjellige svar på akkurat det spørsmålet. Ser vi på IPSOS SoMe-Tracker faller antall brukere i Norge med 7,6 %. Noe som kan tyde på nettopp at Twitter kan dø ut. Twitter er en god kanal for markedsførere og de prøver stadig å gjøre Twitter enklere og bedre for denne gruppen. Så det blir spennende å følge utviklingen.

Hvilke andre medier burde trackes?

IPSOS gir oss en veldig fin oversikt over hva som skjer i sosiale medier i Norge, men det kunne vært interessant å følge noen andre medier også. Da tenker jeg spesielt på Facebook Messenger, som vokser stadig. Det er også en meget interessant markedsføringskanal. Facebook har også store planer for Messenger i årene som kommer, og det blir spennende å følge utviklingen.

Det er flere ting vi kan ta med oss fra denne undersøkelsen. Facebook er fortsatt er en viktig kanal, selv med de nye endringene i Facebook. Instagram ser ut til å bli like store som SnapChat. Vil de vokse fra SnapChat i løpet av 2018? Jeg tror de har mulighet til å gjøre akkurat det. LinkedIn holder seg stabilt og har et stort potensial hos kvinner. 2018 blir et nytt og spennende år for sosiale sosiale medier det er det liten tvil om. Fortsettelse følger!

SoMe-Tracker: Andel profiler totaloversikt
SoMe-tracker: Facebook
SoMe-Tracker: Snapchat
SoMe-Tracker: Instagram
SoMe-Tracker: LinkedIn
SoMe-Tracker: Twitter
SoMe-Tracker: Pintrest
SoMe-Tracker: YouTube