Det skjer mye innen sosiale medier og hvert kvartal kommer IPSOS ut med sin sosiale medier tracker. For alle oss markedsførere og andre som interesserer seg for temaet, er det interessant å følge med på hvordan bruken utvikler seg. Det er interessant av mange grunner og det vil gi oss noen tegn om hvilke kanaler som fortsatt er aktuelle og hvilke som ikke lengre er like aktuelle.

Facebook har den senere tiden vært gjennom mye støy med fallende bruk og Cambridge Analytica-skandalen. Er det faktorer som viser seg igjen i statistikken fra IPSOS? Eller er vi så avhengige av Facebook og deres plattform at tallene påvirkes lite av dette? En annen spennende ting å følge med på er utviklingen i bruken av SnapChat etter den nye oppdateringen. Reaksjoner på den nye oppdateringen er ikke entydig positive. Så hvordan påvirker dette tallene?

IPSOS SoMe-Tracker tar for seg et utvalg av personer over 18 år med brukerprofiler fordelt på de største sosiale mediene i Norge. Gjennom året utfører IPSOS rundt 6000 intervjuer som gir en jevn fordeling i befolkningen.

De viktigste funnene i IPSOS SoMe-tracker Q1’ 18

 • “Alle” mellom 18-29 år er på Facebook. Eller det vil si 95 % og antall brukere i denne årsgruppen stiger med 2 % fra IPSOS SoMe-Tracker Q4’ 17.
 • Antall brukere med profil går tilbake med 1,5 % fra 85,5 % til 84 %.
 • Halvparten av nordmenn bruker Facebook når de ser på TV.
 • SnapChat har rundet 2,5 millioner brukere i Norge.
 • SnapChat fortsetter å vokse! Med en vekst på 2,2 %, mens aldersgruppen 60 år+ faller.
 • Så og si ingen følger merker på SnapChat, men 10 % sier de følger bloggere/influencere.
 • Instagram går tilbake 0,4 % og taper med det terreng til SnapChat.
 • Instagram er meget populært tidsfordriv på kollektivtransport. Hele 60 % av personer under 30 % bruker Instagram når de reiser.
 • 92 % av alle kvinner under 30 år er på Instagram.
 • Over 50 % av alle med 5-årig høyere utdannelse er på LinkedIn.
 • LinkedIn går tilbake 0,8 %, som mange av de andre sosiale mediene.
 • Det er hyggelig å se at kvinneandelen øker med 1 % på LinkedIn.
 • Kvinneandelen på Twitter har falt betraktelig fra 44 % til 39 %, og antall brukere fortsetter å falle.
 • Pinterest fortsetter å vokse, men kun 32 % av brukerne er menn.
 • 76 % av nordmenn bruker YouTube månedlig, og øker for alle aldersgrupper. 60 % av menn under 30 år er på YouTube daglig.

Overraskelser

En av de funnene som overrasker meg er at SnapChat ikke påvirkes av den nye oppdateringen. For med all støyen rundt den nye oppdatering hadde det ikke vært uventet at det ville påvirke antall brukere. Før jeg leste rapporten ville jeg trodd Instagram ville gjøre det bedre enn SnapChat, men de faller litt tilbake.

Det kan se ut til at Facebook har nådd toppen, men de yngre aldersgruppene fortsetter å vokse, og er snart oppe i 100 % dekning. Noe som mest sannsynlig ikke kommer til å skje, men nå er “alle” på Facebook i den aldersgruppen.

For oss som jobber med digital markedsføring er denne rapporten nyttig. For den kan fortelle oss noe om hvor vi bør legge vår innsats. Blant annet kan vi finne de sosiale mediene hvor kvinner er overrepresentert. Slik at vi kan fokusere på markedsføring for kvinner i disse kanalene.

En ting som blir interessant til neste rapport er hvordan GDPR vil påvirke bruken i 2018. For det vil forundre meg om det ikke påvirker bruken. Flere blir bevisst på bruken av personopplysninger og det bør gi et utslag i brukerprofiler. Lær mer om GDPR for markedsførere her.

IPSOS SoMe-tracker Facebook
IPSOS SoMe-tracker Snapchat
IPSOS SoMe-tracker Instagram
IPSOS SoMe-tracker LinkedIn
IPSOS SoMe-tracker Twitter
IPSOS SoMe-tracker Pintrest
IPSOS SoMe-tracker YouTube