Inbound marketing er som en sveitsisk klokke. Det er flere bevegelige delikate deler som skal jobbe sammen for å få klokken til å gå. Når alle de forskjellige delene passer sammen og jobber sammen, får du et fantastisk produkt som leverer suksess. Sånn er det også med inbound marketing. For at dette skal virke for din bedrift er det viktig med et godt grunnlag, god planlegging og klare visjoner for hva dere ønsker å oppnå.

Så - dere har funnet ut at bedriften deres egner seg for Inbound Marketing og har valgt ut et byrå som vil være en god match til oppgaven med å implementere og utføre oppgaven sammen med dere. Hva er det første som skal gjøres når prosessen settes i gang?

 

New call-to-action

 

Dette gjør vi før vi setter i gang med implementeringen av Inbound Marketing:

 

Sette opp SMARTe-mål

For en bedrift som ønsker å skape vekst er det viktig å sette seg klare mål. Uten mål vil det være vanskelig å komme dit dere ønsker, og dere vil også gå glipp av gleden ved å oppnå målene. Vi anbefaler å sette SMARTe mål, som et ledd i denne prosessen. Det står for spesifikke (Specific), målbare (Measurable), oppnåelige (Attainable), relevante (Relevant) og tidsbestemte (Timely). Å sette mål på en slik måte gjør det enkelt for alle i organisasjonen og følge fremgangen. Dermed blir det også enklere å sette inn tiltak for å oppnå målene om dere ikke er på riktig spor. Under ser du eksempler på gode SMARTe mål.

 • Vi ønsker å øke nettside-trafikken med 60 %, fra 2300 til 3680 besøkende, innen 31.03.2019.
 • Antall leads skal øke med 25 %, fra 50 til 63 leads, innen 15.01.2019.

 

Lage kjøper personas

En kjøper personas er en semi-fiktiv fremstilling av din optimale kunde. Den baserer seg på eksisterende kunder og hvem du ønsker å nå. Formålet med personas er at de skal hjelpe deg med å tilpasse innholdet du produserer for et spesifikt behov, atferd eller utfordringer. Slik at du kan tilpasse innholdet til rett sted i kjøpsreisen.

 

kjøper personas illustrasjon

 

Kjøper personas lages gjennom undersøkelser av den kommunikasjonen du har, spørreundersøkelser på nett eller over telefon og intervjuer av eksisterende og potensielle kunder. Du bør også intervjue salgsavdelingen, for de sitter med mye mer informasjon om hva som kjennetegner de ulike kundene deres. For at du skal få et bedre overblikk over hvordan og hvilken informasjon du skal samle inn for å lage personas har vi laget en liste du kan bruke:

 • Intervjue kunder for å finne ut hva de liker med dine produkter eller tjenester
 • Se gjennom kontakt-databasen din for å finne ut hvordan enkelte leads eller kunder går gjennom eller konsumerer innholdet ditt.
 • Når du lager skjema på nettsiden bør du bruke felt som henter ut viktig persona informasjon. (F. eks. hvis alle dine personas varierer basert på bedriftens størrelse, kan du i skjema spørre om bedriftens størrelse. Du kan også innhente informasjon om hvilke stilling de har.)
 • Viktig! Få innspill fra salgsavdelingen. Det er de som har personlig kontakt med dine leads. Få informasjon om hvilke type leads de jobber mest med? Hvordan er salgsprosessen? Hvilke generaliseringer kan de gjøre med de kundene dere har best forhold til?

 

Utføre en konkurrentanalyse

Det er viktig å få en god oversikt over konkurrentene deres, og derfor må bedriften utføre en konkurrentanalyse om dere ikke allerede har utført en. En konkurrentanalyse kan utføres på flere forskjellige måter, men det er et par element dere bør ha med i en slik analyse.

 • Hvem er mine nærmeste konkurrenter? - Gjør et søk på nettet og få en oversikt over hvem som driver innenfor samme bransje. Velg deg ut de bedriftene som ligner mest på din egen bedrift.
 • Sosiale medier - Få en oversikt over konkurrentene deres i sosiale medier. Hvilke kanaler benytter dem og hvem retter de seg mot? Sett opp overvåking på dine konkurrenter og nøkkelord som er interessante for din bedrift. Bruk også LinkedIn aktivt til å følge med på hva selgere og markedsførere fra konkurrerende bedrifter utfører av social selling.

 

Først når disse 3 stegene er utført, vil vi sette i gang med arbeidet med å tiltrekke trafikk til nettsiden. Det vi gjør da er blant annet å utføre:

 • Nøkkelord-analyse (søkeord-analyse)
 • SEO tiltak på nettsiden
 • Legge strategi for innholdsproduksjon, blogg, sosiale medier og eventuelle andre markedsføringstiltak som skal utføres.

Mer om de neste stegene for å komme i gang med Inbound Marketing kan du lese om i vår  vår helt nye e-bok,  "En guide til Inbound Marketing":

 New call-to-action

 

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring!