Inbound marketing er ikke like enkelt å implementere som digitale markedsførings taktikker, som søkemotoroptimalisering og betal-per-klikk. Ikke at de taktikkene er like enkle heller, men det vil kreve mindre arbeid enn å sette sammen en inbound strategi. Implementeringen krever mye innsats fra din bedrift og fra det byrået som er valgt. Dere skal sette sammen en strategi som passer og hvor alle delene finjusteres som en sveitsisk klokke. På den måten kan dere sammen skape gode resultater.


Det er ikke bare å sette igang med inbound marketing. I en travel hverdag er det vanskelig å finne tid til å implementere noe nytt. Har du begynt å vurdere å inbound er det fire steg du bør vurdere før du kaster deg ut i en ny verden av muligheter.

Har dere en skalerbar salgsprosess?

Det er er en ting dere virkelig må vurdere før dere begynner å tenke på inbound marketing. Har dere en velsmurt salgsprosess? Din bedrift må ha et salgs team som kan håndtere den mengden med leads som kommer inn. Med andre ord så skal dere kunne følge opp flere varme leads enn tidligere. For det er en av hovedformålene med inbound marketing å kunne overlevere flere og varme potensielle kunder til din salgsavdeling. Til å forenkle denne prosessen bruker vi Hubspot, som både et markedsføringsautomasjons verktøy og CRM-system.

 

New call-to-action

 

For å få mest mulig ut av inbound marketing er det viktig at dine salg -og markedsførings team er godt samkjørte. Slik at markedsføring kan overlevere riktig mengde leads til salg på en smertefri måte. Egentlig bør hele din bedrift være med på tanken om å innføre inbound. På den måten forhindrer dere mange potensielle feil og at alle dra i riktig retning når dere begynner på reisen.


Er nettside designet optimalisert?

I en hvilken som helst digital markedsføringsstrategi er nettsiden selve drivverket. Det er derfor utrolig viktig at dere har et nytt og moderne design på nettsiden. Uten en velfungerende nettside vil det være vanskelig å konvertere besøkende til leads.

Enhver nettside må ha en klar strategi for å konvertere de besøkende med innhold som er rettet mot en tydelig definert målgruppe. Det er på den måten vi kan skape digital vekst. For det er liten tvil om at det meste av veksten i årene fremover vil komme fra digitale kilder.

Har dere kapasitet?

Et meget viktig spørsmål. For det er ikke til å legge skjul på at det krever mye innsats fra din egen bedrift og fra din partner. Inbound marketing er resurskrevende for alle parter, men det er en strategi som skaper resultater.


Dere bør ha klare kommunikasjonslinjer som fungerer. Slik at informasjon og spørsmål enkelt kan overføres mellom avdelinger eller til deres byrå. I prosessen med å utvikle kvalitets innhold vil det stilles spørsmål om deres kunders utfordringer og kjøpsprosesser. På denne måten kan innholdet optimaliseres og konvertere.


Når innholdet er klar for publisering vil det kreves at dette godkjennes av de riktige personene. Så sørg for at din bedrift er velsmurt og at alle involverte er med på å legge ned den innsatsen som kreves for å lykkes.

 

Hvordan generere nettsidetrafikk?

 

Genererer nettsiden nok trafikk?

Dette er et punkt de fleste sliter med, og om de ikke sliter med det. Sliter de kanskje med å konvertere denne trafikken til potensielle kunder. Inbound marketing tar for seg begge problemstillingene. I denne bloggen vil vi først og fremst ta for oss den første av de to.

Det er stort sett ikke noe problem å skape nok trafikk på en nettside, men det kan være veldig dyrt. For er trafikk kun fra betalte kilder, blir det dyrt. Et av formålene med inbound marketing er å tiltrekke nettsidetrafikken organisk. Det oppnår vi med å produsere innhold av høy kvalitet som våre kjøper personas ønsker å lese. Dere bør derfor ha en klar strategi for å produsere riktig innhold og bruke de riktige søkeordene.

Tiltrekke seg organisk trafikk handler ikke kun om kvalitetsinnhold. Det handler også om å rangere høyt på de søkeordene dere ønsker å rangere for. Det oppnår du ved å arbeide målrettet med søkemotoroptimalisering (SEO). Tilslutt må vi ikke glemme sosiale medier. Det gir oss en fantastisk mulighet til å tiltrekke trafikk og publisere innhold.

Har dere ikke dette på plass i dag? Er det noe et byrå kan hjelpe dere med. De gode inbound marketing byråene er eksperter innenfor både innholdsmarkedsføring, SEO og sosiale medier. Det gjelder å velge byrå med omhu slik at din bedrift virkelig får vekst med inbound.

Bli klar for å implementere inbound marketing

For de fleste bedrifter finnes det aldri en god tid til å implementere nye omfattende prosesser. Selv om det kan være krevende vil mange bedrifter investere både tid og penger i nye prosesser som kan gi godt utbytte. Inbound marketing er tidkrevende og kostbart, men med riktig implementering og en bedrift som er klar for å gjøre den innsatsen som kreves. Vil det skape resultater og vekst.


Som nevnt tidligere er det viktig at din bedrift er velsmurt og er klar for å ta på seg de oppgaver som kreves. For å oppnå best resultat er det viktig å ha en velfungerende salgsprosess, en optimalisert nettside og ressurser til å håndtere arbeidsmengden. Passer din bedrift inn med disse spesifikasjonene er dere klar for å implementere inbound marketing.

 

New call-to-action

 

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring!