Korona-krisen har satt en støkk i oss alle. Den gir store utfordringer for både mikro- og makroøkonomier, og tvinger frem tilpasning på alle plan. Løsningsorientert tankegang er viktigere enn noen gang før. At bedriften din blir nødt til å omstille seg kan være en mulighet til å styrke virksomheten. Hvor motstandsdyktig foretaket blir, avhenger av evnen til å tilpasse seg. Mange kinesiske bedrifter tok korona-krisen ved hornene. Hva kan norske foretak lære av dette? Les videre å finn ut hva slags tankesett som skal til for holde hjulene i gang for små bedrifter i krisetider!

Den umiddelbare effekten på netthandel er ikke like brå og brutal som for fysiske butikker. En del nettbedrifter opplever tvert imot en brå oppsving i handel. De som er så heldige bør benytte sjansen til å gjøre klar for krisens ettervirkninger.

Konsekvensene av en verden i forandring gir seg først til kjenne når systemer igjen blir stabile. Men ingen vet når det vil skje. Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at tilpasningsdyktighet er nøkkelen til overlevelse, både på nett og utenfor.

Dette innlegget handler om å forebygge mot langtidsvirkningen av Korona-krisen. I søsterartikkelen fra SEO-blogg finner du tips til umiddelbare krise-tiltak for nettbedrifter.  

 

De fire kapitlene i denne teksten tar for seg følgende temaer:

  1. Hvilke farer står norske småbedrifter ovenfor?
  2. Hvilke konkrete tiltak reddet kinesiske bedrifter fra undergang?
  3. Hva skjer når konkurransen på nettmarkedet eksploderer?
  4. Hvilke ringvirkninger kan vi forvente å se i netthandelen?

 

norsk-nettandel-korona-1 (1)

Overblikk krever en erfaring som ingen har

Bedrifter over hele verden står foran sin største utfordring noen sinne om dagen. Kina ble først rammet, og slo først tilbake mot Covid-19. Bedriftene som raskest innså situasjonens alvor, og omstilte driften deretter, har klart seg best gjennom krisen. 

Nye utfordringer krever nye løsninger, og mest sannsynlig har vi enda ikke sett de virkelige langtidsvirkningene av korona-krisen. Derfor er det viktig å tenke utenfor boksen. Det er lett å si at fremsynthet, innovasjon og omstillingsvilje må til for å redde bedrifter. Likevel har disse fellesnevnerne vist seg å redde mange bedrifter i nød.

Har du tenkt på hva som skjer når dine kunder går tom for penger? Eller hva som skjer om transportsystemer kollapser? Vi har allerede merket at postgangen tar lengre tid. Hvor lang tid tar det før pengene til en permittert arbeidsstyrke kommer, og når vil de begynne å prioritere sin netthandel annerledes?

 

Tankeeksperiment 1

Over tid vil markedet tilpasse seg. La oss si at norsk handel i stor grad flyttes over fra fysiske til nettbaserte transaksjoner, noe mange mener ikke vil skje, men bær over med oss i dette tankeeksperimentet.

Dersom virus-krisen vedvarer, eller i det minste åpner øynene for horder av nye nettkunder, vil den langsiktige effekten være stor for alle bedrifter på nett. Det nye handelsmønsteret krever nye tiltak, når relativt små nettbedrifter får et mye større samfunnsansvar, for ikke å snakke om en mye hardere konkurranse.

På sikt vil korona-krisen tvinge frem omprofilering av de fleste bedrifter. Det beste tiltaket mot Covid-19 og dens langtidsvirkende effekter er å se fremover. Finansiell fleksibilitet får du først når du er forberedt på å tilpasse din bedrift etter utviklingen i markedet.  

 

norsk-nettandel-korona-3 (1)

Den sterkestes rett gjelder!

Det er ikke lett å gjøre bedrifter forberedt på kriser. Det vi kan lære av se på kinesisk næringsliv, er at de mest fleksible foretakene står sterkest, nå som Kina later til å ha fått pandemien under kontroll.

 

Lær av Kina – Tiltak 1: God kommunikasjon

Et sentralt grep i kinas taktikk for å hanskes med korona-krisen, er å kjempe mot feilinformasjon. Det sier seg selv at dette blir særs viktig i et land med mer enn en milliard usikre innbyggere. Viktigheten av rett informasjon er likevel overførbar til norsk forretningsliv.

Å bekjempe feilinformasjon er viktig for alle bedrifter i krisesituasjoner. Det må alltid prioriteres god kommunikasjon med foretakets kunder. Vis at du er tilgjengelig! Fortell dine kunder at du holder hjulene i gang. Dersom du må tilpasse virksomheten og omprofilere, er det viktig at du forteller omverdenen om dette.

Bruken av WeChat (Kina sitt svar på Messenger og WhatsApp) blant kinesiske bedrifter har eksplodert under korona-krisen. Det samme er tilfeller med DingTalk, som er en lignende tjeneste for bedrifter. Sistnevnte er utviklet av kjempebedriften Alibaba, som også har hjulpet mange bedrifter gjennom krisen ved å tilpasse sky-tjenester til økt netthandel.

Alibaba er Kinas største netthandel. De er større en Amazon og eBay tilsammen, og er anslått å være den 9. største merkevaren i verden. I 2018 ble firmaet verdsatt til 155 milliarder dollar.

Telefongiganten Huawei har også innsett nytteverdien av god kommunikasjon. Da salgstallene til mobiltelefoner stupte under krisen, var de raskt på pletten og investerte tungt i sky-tjenester for både bedrifter og legemiddelindustrien. Huawei satser for øyeblikket på teknologi som skal hjelpe datamaskiner å diagnostisere korona-pasienter.

Om ikke annet understreker dette viktigheten av å tenke utenfor boksen. Det er ikke bare de sterkstes retts som gjelder, det er de mest tilpassingsdyktiges rett.

 

Tankeeksperiment 2

La oss ta et steg vekk fra epidemier ett øyeblikk. La oss heve blikket, og se for oss hva som er de største farene for norsk netthandel over tid. Dette blir søkt og satt på spissen, men hva om den nye kundestrømmen fikk Internett til å kollapse? Hva om all landtransport stoppet opp? Hva om fabrikker stenges og vareproduksjon opphører?

Skremselspropaganda og konspirasjonsteorier hører ingen steds hjemme i disse dager, men at du har alt å tjene på gjøre din bedrift tilpasningsdyktig er det ingen tvil om. Ta lærdom av korona-krisen og styrk din bedrift! Lag en kriseplan der du gjør klar til å omstille driften på kort tid, om en ny krise skulle oppstå!

 

Lær av Kina – Tiltak 2: Vurder langsiktige konsekvenser

Et eksempel på en bedrift som gjorde akkurat dette er Master Kong. De er en av kinas største leverandører av nudler og drikkevarer. I starten av korona-utbruddet så de for seg scenarioet der hamstring ledet til tomme butikkhyller.

Før sjokk-handelen tok til flyttet Master Kong sitt fokus vekk fra salg via store supermarkeder, og skalerte opp driften av netthandel og levering til små bedrifter. Ved å følge nøye med på hamstringen og handlemønster, kunne Master Kong tilpasse sine produktstrømmer og holde handelen i gang.

Da epidemien tok til for fullt opplevde Master Kong en sterk nedgang, som alle andre leverandører i Kina. Men takket være fremsynt tankegang var driften 50% tilbake som normalt etter bare et par uker, og 60% av leveransene gikk som vanlig.

 

Tankeeksperiment 3

La oss si at du driver en liten norsk nettbedrift som importerer og selger søreuropeiske designklær. Men så stopper plutselig transport opp, og grenser stenges. Har du en plan for hvordan du skal holde driften i gang?

Da kan det være lurt å ha opprettet kontakter med alternative leverandører. Eventuelt kan du vurdere å ta inn kortreiste produkter, eller til og med se på muligheten for å produsere dine egne varer.

Forskjellige folk og bedrifter har forskjellige muligheter. Det viktige er å ha kriseløsninger klare før krisen inntreffer. Kanskje kan du holde online kurs om dine erfaringer i bransjen? Det er slettes ikke umulig at din ekspertise vil være verdifull for mange andre.    

 

Lær av Kina – Tiltak 3: Omdirigering av arbeidskraft

Et annet grep som har holdt mange Kinesiske bedrifter flytende gjennom krisen, selv restauranter og serveringssteder, var at de var kjapt ute med å finne nye arbeidsoppgaver til sine ansatte, i stedet for å ty til permitteringer.

Dersom bedriftene ikke hadde nye arbeidsoppgaver selv, gikk de ut i samfunnet og fant bransjer der det var mangel på arbeidskraft. Et eksempel på dette er at mange hotellkjeder, kinoer og restauranter sendte sine arbeidere til Alibaba, der korona-krisen ledet til massiv mangel på arbeidskraft.

For små bedrifter betyr dette i mange tilfeller at du må se etter alternative arbeidsoppgaver for deg selv. Har du oppsparte midler, er en liten stopp i kundetrafikken en gyllen mulighet til å utvikle ditt digitale nærvær slik at bedriften står sterkere når krisesituasjoner kommer under kontroll.

Dersom du har ansatte, er det lurt å tenke på hva de kan brukes til utover sine vanlige arbeidsoppgaver. Kartlegging av dine ansattes ferdigheter vil gjøre deg bedre rustet til å hjelpe dem i tunge tider. Se først på alternative oppgaver i egen bedrift, før du ser etter samarbeidspartnere utenifra. Kanskje er det noen der ute som er i mangel av mannskap, nettopp på grunn av samme krise som har gjort ditt foretak overbemannet.

 

norsk-nettandel-korona-2 (1)

Lær av Kina – Tiltak 4: Omprofilering

Et eksempel som er mer overførbart til norske småbedrifter er omstruktureringen av den kinesiske kosmetikk-kjeden Lin Quigxuan i Wuhan. På grunn av Covid-19 måtte de stenge 40% av sine butikker. Men det snudde de raskt til sin fordel.

«Kosmetikk-kjeden i Wuhan gjorde korona-tiltak som ga 200% vekst i salg»
Harvard Business Review

I stedet for å permittere satte bedriften mer enn 100 skjønnhetseksperter i arbeid på Internett. Via chattetjenester og andre digitale kommunikasjonsformer fikk disse i oppgave å engasjere kunder og promotere bedriftens varer.

Re-branding gjorde 100 salgspersonell i parfymerier til influensere over natten. Et grep i denne strategien var å opprette kommunikasjonslinjer via streaming. Til dette tok bedriften i bruk den nevnte cloud-tjenesten til Alibaba. Blant annet arrangerte kosmetikk-kjeden en stor live-stream-event, der flere enn 100 av butikkens kosmetikkselgere promoterte bedriftens varer. Eventen ble sett av mer enn 60.000 mennesker.

Et annet effektivt grep i re-brandingen var å holde mange kommunikasjonslinjer åpne. Bedriftens nye influensere ble satt i arbeid med chattetjenester som WeChat, der de tilbød råd og markedsførte sine varer direkte til kjøperne.

Hvorvidt slike snartenkte nødtiltak kan ha vedvarende effekt på bedriftenes virke er vanskelig å spå. Men evnen til å tilpasse bedrifter på rekordtid later likevel til å holde både bedrifter og samfunnets hjul i gang.

 

Knivende konkurranse kommer!

Alibaba er ikke den eneste nettgiganten som øker driften på grunn av korona-krisen. Amazon har satt inn et nytt gir for å kapre så stor andel av de nye nettkundene som de bare kan.

 

Tankeeksperiment 4

Om det blir slik at krisen vi nå står midt oppi blir et veiskille, og norsk handel blir permanent forandret, vil dette ha radikal effekt på netthandelen. Det vil ikke bare være større mobilisering blant giganter som Amazon og Alibaba, det vil skjerpe konkurransen på nett på alle plan.

Det virker kanskje enkelt for oss som driver med digital markedsføring å spå at vår egen bransje bli mer viktig i tiden som kommer, men at netthandel prioriteres mer enn noen gang akkurat her og nå kan vi slå fast.

Vi kan også slå fast at høyere prioritet på netthandel vil lede til et større marked, der det blir stadig vanskeligere å bli sett og hørt. Firmaer i de fleste bransjer bruker for øyeblikket alle sine ressurser på å utvikle sine nettsteder. At det vil bli vanskeligere å utmerke seg, virker ikke å være en spesielt spekulativ slutning å ta.

 

Lær av Færder Marketing

Markedsføring på nett krever at du finner dine kunder, og at du gjør ditt nettsted så lett å finne som mulig, for akkurat de kundene som trenger deg. Dette får du til ved å gjøre tre ting:

  1. Sørg for at alt du legger ut på nett har høy kvalitet!
  2. Ha stålkontroll på alt av lenker som går ut og inn til ditt nettsted!
  3. Sørg for at ditt nettsted blir synlig på Internett (søkemotoroptimalisering)!

Det finnes riktignok mange andre grep som kan tas for å markedsføre nettbedrifter rett. Men disse tre punktene er absolutt mest essensielle. Om du har mulighet og midler, er dette det perfekte tidspunktet å sette inn støtet, for å få et forsprang på nølende nettbutikker og andre bedrifter. Det er dette Amazon og Alibaba har innsett.

Problemet er at store bedrifter som disse har ressursene som skal til for å utnytte situasjonen for alt den er verdt. For små nettbedrifter er saken en ganske annen. Mens Amazon har startet å hamstre varer som tradisjonelt ikke selges på nett, vil små bedrifter slite så snart produksjon og transport begynner å halte.

 

Les case om nye hjemmesider

 

Tankeeksperiment 5

La oss ta en nettbedrift som selger telefontilbehør. Så lenge lagerbeholdningen holder, merker de vekst i starten av en krisesituasjon. Men så er det slik at fabrikken der de kjøper sine deksler og skjermbeskyttere ligger i Wuhan. Etter at fabrikken stenger er det ikke liv laget stort lenger enn beholdningen holder.

Bedrifter med penger å investere kan utnytte perioden akkurat nå, da eksisterende netthandel opplever et midlertidig løft, valutakurser stuper og folk er redde for å oppsøke fysiske butikker.

Dette er en taktikk som kan lønne seg på sikt om du har oppsparte midler, men det er en stor risiko å ta for en liten nettbedrift. Spesielt om vi tar med i betraktningen at det er en viss mulighet for at netthandelen faller tilbake til sitt gamle «jeg» etter korona-krisen. Fordi utviklingen er umulig å forutse, er ditt beste forsvar å sikre fleksibel drift av ditt foretak.

 

norsk-nettandel-korona-4 (1)

Lyspunktene som holder ilden i live!

Det er mange som hevder at SARS-utbruddet i 2002 sparket i gang en nasjonal satsning på netthandel i Kina. Om covid-19 har lignende effekt på globalt plan er det for tidlig å si noe om, men visse positive virkninger er likevel verdt å ta med seg videre.

Fjernjobbing har utvilsomt en positive effekt på miljøet. I mange tilfeller vil det effektivisere drift, samt skape rom for mer fleksibilitet for bedrifters arbeidere. Å senke meningsløse antall flyreiser synes å være en vinn-vinn situasjon dersom møter og avtaler inngås mer på Skype og Zoom i årene fremover.

På samme vis som myndighetene forsøker å holde spredningshastigheten nede, må små bedrifter forsøke å minimere effektene av omveltningene i samfunnet. De raske tiltakene i Kina har resultert i at mange bedrifter havner tilbake på rett kjøl raskere enn først antatt.

 

Kina sine frontlinjer slår tilbake mot covid-19

Vi kommer tilbake til dette med å se opp og frem, selv når din egen lille verden raser rundt deg. Om du makter å omprofilere, eller å innovere i krisetiden, kan det resultere i mer enn bedriftens overlevelse; det kan faktisk styrke ditt foretak i fremtiden.

Da krisen herjet som verst dalte varehandelen i Kina ned til 69% fortjeneste sammenlignet med samme tid i 2019. Kinesisk kullindustri var nede på 43%, mens boligmarkedet stoppet helt opp på 1% sammenlignet med i fjor.

Bare seks uker etter utbruddet i Wuhan later Kina til å være i sin første fase på vei tilbake til normale tilstander. Varehandelen var da steget til 73%, kullindustrien var på 75%, og boligsalg var tilbake på 47% av det som ble solgt i 2019.

Hvorvidt ditt firma kan forvente å komme seg på fote kjapt, avhenger så klart av mange faktorer. Det har mye å si hvilken industri du jobber i. De hardest rammede bransjene, slik som transport, reiseliv og fysisk varehandel, er i størst behov av rask innovasjon.

 

Krisesituasjoner tvinger frem uventede behov

Rent defensive tiltak kan hemme deg mer enn nødvendig. Et kaldt hode, med et øye på krise-tiltak, og det andre rettet fremover, er en bedre taktikk. Tenk hardt på om din bedrift kan dekke et nytt samfunnsbehov.  

Alle som har noe å tilby som kan selges på nett bør utforske dette alternativet i dag. Sitter du med kunnskap som andre i samfunnet kan ha nytte av, hvorfor ikke tilby online kursing, der du tilbyr din ekspertise til nordmenn i nød?

Om du så er en barberer med stengt salong, bartender med stengt bar, eller murer med betongfirma som har stanset opp: Mange nordmenn ville sikkert ha nytte av å lære hvordan de best barberer seg, eller hvordan de skal fikse en plutselig sprekk i grunnmuren, så huset ikke forfaller før krisen er over.

Ikke at vi på noen måte skal promotere forbruk av alkohol her, men nordmenn drikker uansett... krise eller ikke. Det er sikkert mange som hadde hatt moro av å lære seg å blande drinker av en ekte bartender, spesielt nå som et helt folk sitter innomhus, med mer tid til overs enn de aner hva de skal gjøre med.

 

Konklusjon

I en uforutsigbar krisesituasjon må det uforutsette tiltak til. Det viktigste en bedrift kan gjøre er å ta vare på sine ansatte. Deretter må de sikre god kommunikasjon med sine kunder, slik at de kan holde seg selv i drift og ta del i den landsomfattende dugnaden som holder hjulene i Norge i gang.

Nøkkelen er å gjøre sitt firma så tilpasningsdyktig som overhodet mulig. Se til Kina om du så må! Se til ditt lokalområde og de akutte lokale behovene som melder seg! Se til internett for inspirasjon!

Dine beste verktøy i krisesituasjoner er tilpasning og innovasjon. Innarbeid dette i din bedriftsprofil, og styrk ditt foretak i krisetiden! Slik vender du motgang til medgang, og etablerer en bedrift som kan takle selv de største kjepper i hjulene.

 

Kilder:

Harvard Business Review: How Chinese companies have responded to coronavirus

World Economic Forum: Five ways Chinese companies are responding to coronavirus

McKinsey & Company: COVID-19: Implication for business

IT Brief: Coronavirus: Alibaba cloud delivers e-commerce to help retailers

Digital Commerce 360: Coronavirus will boost ecommerce in the long run…

Marketing Land: Coronavirus and e-commerce: It’s complicated

New Age: Huawei launches AI-assisted diagnostic service for coronavirus

Uberall: The coronavirus effect on search and digital marketing

Neil Patel: What the coronavirus (Covid-19) means for marketers

Alibaba Cloud: How did Alibaba help Lin Qingxuan cope with the coronavirus outbreak?

Wikipedia: Alibaba Group

 

New call-to-action

 

 

 

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring!