10 tips for å gjøre deg til en bedre e-postmarkedsfører

For 10. året på rad er e-postmarkedsføring kåret til det mediet som gir høyeste Return On Investment (ROI). Det er bare en av mange grunner til at du bør drive en effektiv e-postmarkedsføring. Så her er 10 tips som vil gjøre deg til en bedre e-post markedsfører.

#1 Ha enkel påmelding

Det er viktig at du gjør det enkelt for folk å melde seg opp på dine e-post lister. Ha enkel tilgang til påmelding på dine hjemmesider eller en liste i butikken. Det er slik du kan øke listen din med relevante følgere og det skaper tillitt. De er også mye mer tilbøyelige for å bli solgt til enn om du har kjøpt en liste.

#2 Gjør det enkelt å melde seg av

For å opprettholde tillitten mellom deg og dine følgere er det viktig å gjøre det enkelt å melde seg av utsendingene dine. Er det vanskelig å melde seg av vil det bare skape irritasjon. Det kan igjen føre til en dårlig omtale på Facebook eller Google og er det noe vi ikke ønsker er det akkurat det.

#3 Fortell de som melder seg opp hva de kan forvente

Det er viktig å holde de som ønsker en utsending av deg oppdaterte. Fortell dem derfor alltid hva de kan forvente å få av deg og gjerne hvor ofte de kan forvente å få noe fra deg. Det er igjen med på å skape tillitt mellom deg og dine følgere.

#4 Send alltid en velkomst e-post

Det er viktig å ta godt vare på dine følgere. Send dem derfor en velkomst e-post når de har meldt seg opp på din liste. Som en takk for at de har meldt seg opp er det ofte hyggelig å gi dem et tilbud de kan få bruk for. Husk at det gjør dem også mer villige til å kjøpe noe i fremtiden og de vil huske deg bedre.

mailchimp logo

#5 Bruk et design som passer din merkevare

Når du sender ut e-post skal de som mottar det kjenne igjen designet og forbinde det med din merkevare. Derfor må du ha en merkevare strategi som tar for seg hvordan du ønsker å stå frem i de forskjellige kanalene.

#6 Det skal være mulig å skumlese e-posten

Hvor ofte leser du selv hele nyhetsbrevet? Det er ikke så ofte kan jeg tenke meg og det må du tenke på når du designer e-posten. Det skal være lett å skumlese den slik at man enkelt kan få med seg det som er viktig å trykke på det som er av interesse for å få vite mer.

#7 Send innhold som er av interesse

Det kan være fornuftig å dele dine lister inn i segmenter. Det gjør det mulig å send relevant innhold til hver enkelt gruppe og ikke bare sende en e-post som dekker hele listen din. Det vil gi mer relevante tilbakemeldinger og skape et større engasjement.

#8 Lag en kalender for utsendelser

Sett opp en god plan for når du skal sende ut e-poster. Det kan gjerne være en lignende plan som en innholdskalender. Slik at du får full oversikt og får sendt ut relevant innhold.

#9 Husk! Mobil først

De fleste som åpner nyhetsbrev gjør det fra mobilen, bare tenk på deg selv. Vi har lister der over 70 % åpner våre nyhetsbrev fra mobilen. Derfor må vi tenke på hvordan e-posten ser ut på mobil og ha fokus på det.

#10 Test

Før du sender e-posten ut til dine følgere må du teste ut hvordan den ser ut. Send den gjerne til flere også og slik at du får testet den i flere e-post lesere. For en e-post kan oppføre seg helt forskjellig i forskjellige e-post lesere. I tillegg får du tatt en siste sjekk på skrivefeil og linker. Mulighetene til å analysere resultatene er en av de store forsene til digital markedsføring. Så ikke glem å analyser resultatene for å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt. Hva er det som driver engasjement. Så er det viktig å følge opp med mer av det.

Ekstra: Analyser resultatene

Mulighetene til å analysere resultatene er en av de store forsene til digital markedsføring. Så ikke glem å analyser resultatene for å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt. Hva er det som driver engasjement. Så er det viktig å følge opp med mer av det.

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring!